วิธีขอเครดิตภาษีคืน จากเงินปันผลของหุ้น
Investment

วิธีขอเครดิตภาษีคืน จากเงินปันผลของหุ้น

10 มิ.ย. 2021
วิธีขอเครดิตภาษีคืน จากเงินปันผลของหุ้น /โดย ลงทุนเกิร์ล
รู้หรือไม่คะว่า เงินปันผลจากหุ้น ที่เราได้รับในทุก ๆ ครั้ง จะมาจากกำไรของบริษัทที่ถูกหักภาษีมาแล้ว ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ดังนั้นเราสามารถขอคืนภาษีได้ ถ้าเรามีฐานภาษีที่ไม่ถึงเกณฑ์ โดยเรื่องนี้เรียกว่า “เครดิตภาษีเงินปันผล”
โดยทั่วไป ก่อนหน้าที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้เรา บริษัทจะต้องจ่าย “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% จากกำไรทั้งหมด
คำว่าเครดิตภาษี หมายถึง เงินปันผลนั้นได้ถูกเสียภาษีนิติบุคคลไปแล้วเท่าไร
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินปันผลที่เราได้คือ 800 บาท มันก็จะมาจากกำไรบริษัท 1,000 บาท ที่ถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว 200 บาท
ในกรณีนี้เครดิตภาษีก็คือ 200 บาท ซึ่งเราสามารถนำเงินจำนวนนี้มาคำนวณเพื่อขอคืนภาษีได้ ถ้าฐานภาษีเราไม่ถึงเกณฑ์
ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเราได้เงินปันผล 800 บาท ซึ่งมีเครดิตภาษีเงินปันผล 200 บาท นอกจากนั้นเรายังมีเงินได้จากแหล่งอื่นอีก
ถ้าสมมติว่า เราคำนวณภาษีเงินได้ที่เราต้องจ่ายในปีนั้นได้ทั้งหมด 500 บาท
ให้นำจำนวนภาษีตรงนี้มาลบกับ ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่เราเคยถูกหักไปก่อนหน้านี้ เช่น
ภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักจากเงินเดือนไปแล้ว 300 บาท
และภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักจากเงินปันผลที่ได้รับ 80 บาท
ดังนั้นเมื่อนำภาษีทั้งหมดที่เราต้องจ่าย มาลบกับภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว จะได้ 500 - 300 - 80 = 120 บาท
แต่เรามีเครดิตภาษีเงินปันผล 200 บาท ก็จะแปลว่า เราสามารถขอคืนภาษีจากรัฐได้ 120 - 200 = 80 บาทนั่นเอง
แต่อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ
ในบางกรณีการใส่ “เครดิตภาษีเงินปันผล” ในการคำนวณภาษี จะทำให้เราต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ถ้าฐานภาษีของบุคคลนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า 28%
28% นี้คำนวณจากอะไร ?
โดยปกติแล้วกำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ที่นำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% แปลว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับจริง ๆ นั้น จะเหลือ 72% เมื่อเทียบกับกำไรก่อนภาษี
สรุปแล้วในฐานะผู้ถือหุ้น เราจะเสียภาษีรวมกันทั้งหมด 28% ของกำไรไปแล้ว
ถ้าเรามีฐานภาษีที่น้อยกว่า 28% เราก็ควรยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลในการคำนวณภาษี เพื่อสิทธิประโยชน์ในการทำให้เสียภาษีน้อยลง
แต่คนที่มีฐานภาษีมากกว่า 28% เขาจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น เพราะจำนวนเงินที่เขาเสียภาษีไปแล้วทั้งในรูปแบบของภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย มันยังน้อยกว่าภาษีที่เขาจะต้องเสียตามเกณฑ์
แต่กรมสรรพากรก็มีทางเลือกให้ไม่ต้องยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ แต่ก็ต้องไม่ยื่นทั้งหมดในทุกรายการเงินปันผลที่เราได้
ซึ่งถ้าเราไม่เลือก ก็แปลว่าเราจะเสียภาษีของเงินปันผลมากสุดที่ 28%
ทั้งนี้คนที่จะเสียฐานภาษี 28% จะเป็นผู้มีเงินได้ประมาณ 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป
ในทางกลับกัน หากเราตัดสินใจขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลแล้ว
เราจะต้องนำรายการเงินปันผลทั้งหมดที่เราได้รับ มาคำนวณให้ครบถ้วน
และเราไม่สามารถเลือกขอเครดิตเงินปันผลแค่รายการใดรายการหนึ่งได้
ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการขอเครดิตภาษีคืน จากเงินปันผลของหุ้น
ใครที่ได้รับเงินปันผลมาแล้ว อย่าลืมเก็บหลักฐานการได้รับเงินปันผลไว้ด้วยนะคะ
จะได้นำไปใช้ในการขอคืนภาษีได้ และแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินที่มากมาย
แต่ถ้ารวม ๆ กันแล้ว ก็น่าจะเป็นจำนวนเงินที่เราสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะ
© 2024 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.