ลดหย่อนภาษีแบบไหน ช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้หญิง ไปตลอดชีวิต
Health & Beauty

ลดหย่อนภาษีแบบไหน ช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้หญิง ไปตลอดชีวิต

4 พ.ย. 2021
โตเกียวมารีนประกันชีวิต x ลงทุนเกิร์ล
หลายคนคงเคยได้ยินมาว่า.. ผู้หญิงเรามักจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย
ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี 2563 ได้พบว่า
ผู้หญิงไทยมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี และกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 83.2 ปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า
แน่นอนว่า การใช้จ่ายในชีวิตวัยเกษียณที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้
กำลังจะเป็นความเสี่ยงของ “ผู้หญิงไทยวัยเกษียณ” ที่คงจะหลีกเลี่ยงได้ยาก
หรือแม้แต่ “ผู้หญิงไทยวัยทำงาน” ที่กำลังทำงานสร้างรายได้
อาจจะพบเจอความเสี่ยงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาเมื่อไร
หากป่วยเป็นโรคร้าย คงไม่ใช่แค่เรื่องที่จะไปทำงานไม่ได้
แต่ยังกระทบไปถึง เงินออม ที่จำเป็นต้องนำออกมาใช้จ่ายในการรักษาตัวอีกด้วย
แต่ก็ใช่ว่า ความเสี่ยงเหล่านี้ ผู้หญิงเราจะบริหารจัดการไม่ได้เสียทีเดียว
ซึ่งหนึ่งวิธีในการบริหารความเสี่ยงที่ว่านี้ไปตลอดชีวิตของผู้หญิงเรา
นั่นก็คือการทำ “ประกันชีวิต” ไปพร้อมกับ “ประกันสุขภาพ”
เช่น การทำสัญญาหลัก (ประกันหลัก) คือประกันชีวิต Tokio Young Happy Annuity 60
และทำสัญญาเพิ่มเติมคือประกันสุขภาพ Tokio Good Health แนบท้าย
ซึ่งประโยชน์ของการทำประกันควบคู่กันไปเช่นนี้
นอกจากจะเป็นการวางแผนสุขภาพที่ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกช่วงวัยของผู้หญิงเราแล้ว
เบี้ยประกันที่เราจ่ายไป ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อีกด้วย
ทีนี้ เราลองมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจของเรื่องนี้กัน..
เริ่มต้นด้วยประกันชีวิตที่เน้น “เงินบำนาญ” รองรับแผนเกษียณอายุ
มีชื่อว่า Tokio Young Happy Annuity 60 ของ โตเกียวมารีนประกันชีวิต
โดยเราสามารถเลือกแผนประกันตามระยะเวลาชำระเบี้ยแบบ 5 ปี, 15 ปี
หรือเลือกชำระเบี้ยประกันจนครบอายุ 60 ปี
ที่น่าสนใจก็คือ เราสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาทต่อปี
หลังจากนั้น เมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุ
ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่ได้เลือกรับบำนาญว่าเริ่มรับที่ 60 ปี
เราก็จะมี “เงินบำนาญ” คิดเป็น 17% ของทุนประกัน ในปีแรกที่เริ่มรับหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท (สำหรับ Tokio Good Health แผน 3000 ทุนประกัน 1,000,000 บาท)
และจะเพิ่มขึ้น 0.5% ของทุนประกันทุกปี (5,000 บาท) สูงสุด 32% ของทุนประกัน
ซึ่งโดยรวมแล้ว จะได้รับเงินบำนาญสูงสุด 759.5% ของทุนประกัน เลยทีเดียว
ทีนี้เราก็จะมั่นใจได้ว่า ในยามที่เราเกษียณอายุไม่ได้ออกไปทำงาน
เราจะยังมี “เงินบำนาญ” รองรับการใช้จ่ายในชีวิตยาว ๆ ไปจนมีอายุ 90 ปี
แต่ถ้าเราโชคร้าย ต้องมาเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปีที่จะเริ่มรับเงินบำนาญ
ก็สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินคืนสูงสุด 110% ของเบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด
มาถึงตรงนี้ คงเบาใจไปได้ว่า ผู้หญิงเราก็สามารถลดหย่อนภาษีไปพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงในช่วงวัยเกษียณอายุได้ เพียงทำประกันชีวิต Tokio Young Happy Annuity 60 นั่นเอง
ทีนี้ ลองมาดูความสำคัญของการทำสัญญาประกันสุขภาพเพิ่มเติมแนบท้าย
อย่างการทำประกันสุขภาพ Tokio Good Health
ที่จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยง ไปพร้อมกับการลดหย่อนภาษีกันบ้าง
Tokio Good Health เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ที่จะคุ้มครอง “ทุกโรคภัย” และ “ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ” ที่ประกันเหมาจ่ายทั่วไปอาจไม่ครอบคลุม
และยังคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีที่เราเป็น “โรคร้าย” อีกด้วย
ที่น่าสนใจก็คือ เราสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาทต่อปี
ซึ่งการทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย Tokio Good Health ที่ว่านี้
เราสามารถเลือกแผนประกันตามระดับความคุ้มครองที่เราต้องการได้ นั่นคือ
1. คุ้มครองค่าห้องเริ่มต้น 2,000-25,000 บาทต่อคืน
2. คุ้มครองอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 500,000-120,000,000 บาท
และยังเพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 เท่าในกรณีป่วยด้วย 18 โรคร้าย สูงสุด 240,000,000 บาท
พูดง่าย ๆ ว่าเราจะมีทุนรักษาตัวในยามเจ็บป่วย ไม่ต้องเป็นภาระแก่คนรอบข้าง
เพราะอย่างที่ทราบกันว่า การรักษาอาการเจ็บป่วยหลาย ๆ โรคในปัจจุบัน
ก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษาระดับแสนบาท ไปเรียบร้อยแล้ว เช่น
- ค่ารักษามะเร็งปากมดลูก เทคนิค 3 มิติ เป็นเงิน 144,400 บาท
- ค่าผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจ เทคนิคบอลลูน PCI/PCI Transradial เป็นเงิน 170,000 บาท
3. คุ้มครอง 4 หมวดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากรูปแบบประกันเหมาจ่ายทั่วไป
เช่น ค่าห้องพักพ่อแม่บุตรที่อายุไม่เกิน 18 ปี, หมวดค่าเวชภัณฑ์ที่โดยปกติเป็นข้อยกเว้น, หมวดค่าพยาบาลดูแลที่บ้าน, หมวดค่าตรวจสุขภาพ OPD และวัคซีน
มาถึงตรงนี้ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า..
หากเราทำ “ประกันชีวิต” ควบคู่ไปกับ “ประกันสุขภาพ” ข้างต้นแล้ว
ช่วงชีวิตของผู้หญิงเรา จะได้รับความคุ้มครองความเสี่ยง อย่างไรบ้าง ?
กรณีผู้หญิงอายุ 35 ปี เลือกทำแผนประกันชีวิต Tokio Young Happy Annuity 60 เป็นสัญญาหลัก
และทำประกันสุขภาพ Tokio Good Health เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
จะมีตัวอย่าง “เบี้ยประกัน” และ “การคุ้มครองความเสี่ยง” ดังนี้
1. ทำสัญญาหลักคือ ประกันชีวิตบำนาญ Tokio Young Happy Annuity 60
โดยเลือกชำระเบี้ย 15 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท
หากชำระเบี้ยประกันรายเดือนจะเท่ากับ 22,050 บาท
หรือชำระเบี้ยประกันรายปีจะเท่ากับ 252,000 บาท
และเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ จะเริ่มรับเงินบำนาญในปีแรกที่อายุ 61 ปี จำนวน 175,000 บาทต่อปี
2. ทำสัญญาเพิ่มเติมคือ ประกันสุขภาพ Tokio Good Health แนบท้าย
โดยในวัยที่มีอายุ 61 ปี จะจ่ายเบี้ยประกัน 52,714 บาทต่อปี หรือ 4,613 บาทต่อเดือน
จะได้รับความคุ้มครองครบทั้ง 3 ด้าน นั่นคือ
- ความคุ้มครองค่าห้อง 3,000 บาทต่อคืน
- ความคุ้มครองจากอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
- ความคุ้มครองจาก 18 โรคร้าย 2,000,000 บาท
- กรณีหากไม่เจ็บป่วยเลยในปีนั้น ก็ยังได้รับผลประโยชน์ในรูปของการเตรียมความพร้อม เพราะ Tokio Good Health ยังครอบคลุม ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และค่าวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค อีกด้วย
ทีนี้ ผู้หญิงเรา ก็น่าจะได้รับคำตอบแล้วว่า..
สาเหตุสำคัญที่ผู้หญิงเราควรทำ “ประกันชีวิตบำนาญ” ควบคู่ไปกับ “ประกันสุขภาพ”
นั่นก็เพื่อในวัยเกษียณ เมื่ออายุ 61 ปี เราจะจะได้รับความอุ่นใจว่า..
มี “เงินบำนาญ” เริ่มต้น 175,000 บาทต่อปี มารองรับการใช้จ่ายในชีวิต
และยังมี “วงเงินรักษาหลักล้านบาท” มารองรับความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ความเสี่ยงจาก 18 โรคร้ายได้ นั่นเอง
ซึ่งเบี้ยประกันของ 2 แผนข้างต้น ยังนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย
สมมติเราอยู่ในฐานภาษีเงินได้ 20% เบี้ยประกัน Tokio Good Health ลดหย่อนภาษี 25,000 บาท
เมื่อรวมกับเบี้ยประกัน Tokio Young Happy Annuity 60 จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีรวมกัน สูงสุด 300,000 บาท
ทั้งหมดนี้ ก็คือตัวอย่างของรูปแบบประกันที่น่าสนใจสำหรับผู้หญิงเรา
ที่จะเริ่มต้นบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ไปพร้อมกับการลดหย่อนภาษีเงินได้
และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่า.. ในวันที่เราเข้าสู่วัยเกษียณ
เราจะมีเงินบำนาญมาใช้จ่ายในชีวิตด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ Tokio Young Happy Annuity 60
และก่อนจะถึงวัยเกษียณหรือแม้จะอยู่ในวัยเกษียณแล้ว
เราก็ยังมีประกันสุขภาพเหมาจ่าย Tokio Good Health ที่จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและโรคร้าย ไม่ต้องเป็นภาระครอบครัว นั่นเอง..
ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูล Tokio Young Happy Annuity 60 เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/30jwPAK
และข้อมูล Tokio Good Health เพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3p9MQ6Z
© 2022 Longtungirl. All rights reserved.