ตัวอย่าง แอปซื้อ-ขาย กองทุนรวม ออนไลน์ ที่น่าสนใจ
Business

ตัวอย่าง แอปซื้อ-ขาย กองทุนรวม ออนไลน์ ที่น่าสนใจ

21 ธ.ค. 2022
ตัวอย่าง แอปซื้อ-ขาย กองทุนรวม ออนไลน์ ที่น่าสนใจ
กองทุน MEGA10 ที่จะเข้าไปลงทุนใน 10 บริษัท ทรงอิทธิพล ที่สุดในโลก
ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัท Apple, Google และ Microsoft, Visa, Mastercard และ Tesla
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://finno.me/mega-lt22
หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ตรงของ ฝ่ายบริการของ บลจ.ทาลิส
02-0150215, 02-0150216, 02-0150217, 02-0150212 จะมีคนช่วยเหลือในการเปิดบัญชี
คำเตือน : กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจลงทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.talisam.co.th
© 2024 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.