Lifestyle

Sponsored

รู้จัก FIRE กลุ่มคนที่โหมเก็บเงิน เพื่อหวังจะเกษียณตอนอายุ 30-40 ปี

รู้จัก FIRE กลุ่มคนที่โหมเก็บเงิน เพื่อหวังจะเกษียณตอนอายุ 30-40 ปี “FIRE” ใช้เรียก กลุ่มคนที่แสวงหา “อิสรภาพทางการเงิน” เพื่อที่จะได้ไปทำในสิ่งที่รัก มากกว่าสิ่งที่ต้องทำ อย่างเช่น “งาน” ดังนั้น คนพวกนี้จึงจะมีพฤติกรรมที่ ทุ่มเทให้กับการออมเงิน และการลงทุนอย่างสุดโต่ง เพื่อที่จะมีเงินมากพอ ให้สามารถ “เกษียณออกจากงานก่อนกำหนด” ซึ่งบางรายอาจถึงขั้น ตั้งเป้าเกษียณในช่วงอายุ 30-40 ปีเลยทีเดียว แล้ว FIRE มีที่มาจากอะไร ? และคนกลุ่มนี้มีการวางแผนการเงินอย่างไร ? หาคำตอบได้ใน ลงทุนเกิร์ล Talk
19 ก.ค. 2022
© 2022 Longtungirl. All rights reserved.