ตัวอย่างแบรนด์ธุรกิจ ที่กำลังขับเคลื่อนโลกด้วยคน Gen X
Business

ตัวอย่างแบรนด์ธุรกิจ ที่กำลังขับเคลื่อนโลกด้วยคน Gen X

10 ม.ค. 2024
ตัวอย่างแบรนด์ธุรกิจระดับผู้นำ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลก จากการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกเหล่านี้ ล้วนอยู่ภายใต้ผู้บริหารใน “เจเนอเรชัน X” กันทั้งสิ้น
รู้หรือไม่ว่า เราเองก็สามารถร่วมเป็นเจ้าของ แบรนด์ธุรกิจเหล่านี้ได้ ผ่านการลงทุนใน MEGA10 กองทุน MEGA10-A, MEGA10-SSF, MEGA10RMF ที่ลงทุนในบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีสภาพคล่องสูง 10 บริษัทแรก* ซึ่งถือเป็นโอกาสให้เราได้ครอบครอง 10 บริษัทผู้นำในด้านตราสินค้าระดับโลก ผ่านการลงทุนในกองทุน
เพื่อประโยชน์ของท่าน อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ในกรณีลงทุนใน MEGA10-SSF, MEGA10RMF
MEGA10 มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัท ตามวิธีการคัดเลือกที่กำหนดในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน
(ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.talisam.co.th)
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียด และเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th  โทร. 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั่วประเทศ เช่น InnovestX, Finnomena, Dime, Krungsri Capital Securities ฯลฯ
คำเตือน: 
- กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการลงทุนกระจุกตัวของหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
Reference
© 2024 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.