<อัปเดต> เวียดนาม บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มากสุดในโลก แซงเกาหลีใต้ ที่ครองแชมป์ 7 ปี
Food

<อัปเดต> เวียดนาม บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มากสุดในโลก แซงเกาหลีใต้ ที่ครองแชมป์ 7 ปี

1 ก.ค. 2022
<อัปเดต> เวียดนาม บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มากสุดในโลก แซงเกาหลีใต้ ที่ครองแชมป์ 7 ปี
ล่าสุด สมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก หรือ WINA ได้เปิดเผยว่า ประเทศเวียดนาม กลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อหัว มากเป็นอันดับ 1 แซงหน้าเกาหลีใต้ที่ครองแชมป์มาตลอด 7 ปี
โดยก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ครองตำแหน่งอันดับ 1 มาตั้งแต่ปี 2013 ถึงปี 2020
ปี 2019 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 75 ห่อต่อคนต่อปี
ปี 2020 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 80 ห่อต่อคนต่อปี
ปี 2021 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 73 ห่อต่อคนต่อปี
ส่วนประเทศเวียดนามกลับมีการบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปี 2019 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 55 ห่อต่อคนต่อปี
ปี 2020 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 72 ห่อต่อคนต่อปี
ปี 2021 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 87 ห่อต่อคนต่อปี
ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเวียดนามมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
ประกอบกับการที่ชาวเวียดนาม หันมาทานอาหารในบ้าน แทนการทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19
ส่วนมูลค่าตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในเวียดนาม ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยจากเดิมในปี 2019 อยู่ที่ 180,000 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2020 ขยับขึ้นมาเป็น 250,000 ล้านบาท
และในปี 2021 เพิ่มขึ้นมาที่ 300,000 ล้านบาท
ซึ่งนับเป็นการเติบโตเฉลี่ยถึง 29% ต่อปี
ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงประเทศจีนและอินโดนีเซียเท่านั้น..
© 2024 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.