รู้จัก MEGA10 กองทุนระดับโลก พร้อมแบรนด์ที่คุณใช้อยู่ ในชีวิตประจำวัน
Investment

รู้จัก MEGA10 กองทุนระดับโลก พร้อมแบรนด์ที่คุณใช้อยู่ ในชีวิตประจำวัน

2 ธ.ค. 2022
ลงทุนเกิร์ล x บลจ.ทาลิส
เคยไหม ? อยากเริ่มต้นลงทุนในกองทุน แต่รู้สึกว่า.. กองทุนเข้าใจยาก และไกลตัวเรามากจนเกินไป
ซึ่งบางครั้งอยากจะทำความเข้าใจในสินค้านั้น ๆ แต่ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจสักที จนทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของสินค้านั้น ๆ ในอนาคตได้
อีกทั้งหากจะให้ติดตามข่าวสารในสิ่งที่ไม่ได้สนใจมากนัก ก็ดูจะฝืนตัวเองไปหน่อย ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่อยากจะระบายว่า ทำไมความสนใจในการลงทุนของหลายคนถึงมีอยู่น้อยนิด
จะดีกว่าหรือเปล่า ! หากวันนี้เราสามารถลงทุนกับสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลก ที่คุณใช้อยู่ทุกวัน และมีความคุ้นเคยอยู่บ่อย ๆ
หากคุณคิดเช่นนั้น.. “กองทุนเปิด MEGA10 ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10-A) ชนิดเพื่อการออม (MEGA10-SSF) และกองทุนเปิด MEGA10 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10RMF)” คือหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่เหมาะสำหรับเรา
MEGA10และ MEGA10RMF กองทุนหน้าใหม่ ที่รวมสินค้าและบริการของ 10 แบรนด์ชั้นนําระดับโลก ไว้ในกองเดียว โดยกองทุนนี้ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น
- Apple แบรนด์ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก ที่หลายคนรู้จักในนาม iPhone
- Microsoft แบรนด์ผู้ผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลก ที่ไม่ว่านักเรียนหรือคนทำงานแบบเราก็ต้องใช้
- Google แบรนด์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต ที่แทบไม่มีใครคิดจะหยุดใช้
- VISA แบรนด์ที่ให้บริการในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ที่มีจำนวนผู้ใช้อยู่ทั่วโลก
จะเห็นว่า แต่ละบริษัทที่กองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF เลือกลงทุน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ “ทุกคนทั่วโลก” มักใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือโปรแกรมการทำงานต่าง ๆ ที่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังใช้เลย รวมถึงการเขียนบทความชิ้นนี้อยู่ในขณะนี้
แล้วแบบนี้จะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ลงทุนกับแบรนด์บริษัทที่เราใช้บริการอยู่
ซึ่งต้องบอกว่า แต่ละสินทรัพย์ที่กองทุนนี้เลือกลงทุนเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง และเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทที่สูงอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังมีการกระจายของรายได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลก
ดังนั้น ในวันนี้หากคุณอยากลงทุนกับสิ่งรอบตัว หรือสิ่งของที่คุณใช้อยู่ทุกวัน “กองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF” คือคำตอบในการลงทุน
โดยกองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF มีนโยบายการลงทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านตราสินค้า (Brand Value) โดยผู้จัดการกองทุน จะเลือกลงทุนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัทแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับวิธีการคัดเลือกบริษัทชั้นนำที่กองทุนนี้ลงทุน ใช้วิธี “Rule Based Approach” ซึ่งจะคัดเลือกบริษัทที่มี Brand ที่ดี 50 บริษัท จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว และนำมาจัดอันดับ Market Cap. เพื่อค้นหา 10 บริษัท ที่มีความแข็งแกร่งจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
หากคุณคือคนที่อยากเริ่มต้นลงทุน แต่ยังกล้า ๆ กลัว ๆ พลาดไม่ได้กับกองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF ที่ให้การลงทุนของคุณสามารถเติบโตในระยะยาว ไปพร้อมกับแบรนด์ระดับโลกที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
เสนอขายกองทุนครั้งแรก วันที่ 8 ถึง 20 ธันวาคม 2565
สำหรับท่านใดที่สนใจ และต้องการ Fund Fact Sheet หรือขอรับหนังสือชี้ชวน ของกองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://finno.me/mega-lt22 หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จํากัด โทร. 02-015-0222 หรือ www.talisam.co.th
คำเตือน :
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) / ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) / ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) / ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนดังกล่าวได้ กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
Reference
- Fund Fact Sheet กองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF โดย บลจ.ทาลิส จำกัด (www.talisam.co.th) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
© 2023 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.