JUST Water สตาร์ตอัปน้ำดื่ม 3,300 ล้านบาท ของลูกชาย Will Smith
Food

JUST Water สตาร์ตอัปน้ำดื่ม 3,300 ล้านบาท ของลูกชาย Will Smith

3 ม.ค. 2023
หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุณ Jaden ลูกชายของคุณ Will Smith 
แล้วรู้หรือไม่ว่า คุณ Jaden Smith ยังมีธุรกิจ JUST Water 
สตาร์ตอัปน้ำดื่มที่ใช้เวลาเพียง 4 ปี ก็ได้รับการประเมินมูลค่าแตะ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,300 ล้านบาท 
เรื่องราวของ JUST Water น่าสนใจขนาดไหน ?
ติดตามต่อได้ใน ลงทุนเกิร์ล Talk
© 2023 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.