<อัปเดต> SABINA ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ในรอบ 14 ปี ตั้ง CEO หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์
Business

<อัปเดต> SABINA ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ในรอบ 14 ปี ตั้ง CEO หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

16 ธ.ค. 2021
<อัปเดต> SABINA ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ในรอบ 14 ปี ตั้ง CEO หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ บริษัทฯ ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นใน ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 14 ปี
โดยทางบอร์ดมีมติแต่งตั้ง “ดวงดาว มหะนาวานนท์” ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO หญิงคนแรก แทน บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
คุณดวงดาว ได้กล่าวถึงภารกิจแรก หลังเข้ารับตำแหน่งในปีหน้าว่า จะสร้างความชัดเจนในเป้าหมายและทิศทางบริษัทฯ ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุน
เพื่อให้ทุกส่วนเข้าใจตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำไปสู่การขับเคลื่อน SABINA ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
“ภารกิจของ CEO จะต้องเชื่อมส่วนต่าง ๆ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สามารถสื่อสารและทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน
เป็นการนำภาพส่วนเล็ก ๆ มาต่อให้เป็นภาพใหญ่ และจะทำให้ส่วนงานที่รับหรือส่งต่องานให้หน่วยงานอื่น มองเห็นภาพที่กว้างขึ้น นำมาซึ่งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเข้าใจกันและกันมากขึ้น
รวมถึงลดความขัดแย้งและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทำน้อยแต่ได้มากขึ้น เรียงลำดับความสำคัญในการทำงานทุกอย่าง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในการนำบริษัทฯ ไปสู่การเป็น Lean Enterprise ในที่สุด”
ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา SABINA ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกอย่าง การระบาดของ COVID-19
แต่ SABINA ก็ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแผนธุรกิจ และรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้
ขณะที่ คุณบุญชัย ที่เข้ารับตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ปี 2550 กล่าวว่า การปรับองค์กรครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา SABINA ไม่เคยเปลี่ยนผู้นำองค์กรเลย
ต้องยอมรับว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว โดยเฉพาะภาพใหญ่ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ขณะที่ภาพรวมขององค์กร ก็ต้องการกำลังของคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็นกำลังหลักในการสร้างการเติบโต
© 2023 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.