Oishii สตาร์ตอัป ที่ขายสตรอว์เบอร์รีลูกละ 300 บาท จนระดมทุนได้ 1,800 ล้าน
Uncategorized

Oishii สตาร์ตอัป ที่ขายสตรอว์เบอร์รีลูกละ 300 บาท จนระดมทุนได้ 1,800 ล้าน

24 ม.ค. 2023
ถ้าต้องจ่ายเงิน 300 บาท เพื่อสตรอว์เบอร์รี 1 ลูก ทุกคนจะซื้อหรือไม่คะ ?
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกา
โดยเจ้าของสตรอว์เบอร์รีลูกละ 300 บาท ก็คือ Oishii สตาร์ตอัป ที่สามารถระดมทุนไปได้แล้ว กว่า 1,800 ล้านบาท
แล้ว Oishii ทำอย่างไร ถึงขายสตรอว์เบอร์รีได้แพงอย่างนี้ ? หาคำตอบได้ใน ลงทุนเกิร์ล Talk
© 2024 Longtungirl. All rights reserved. Privacy Policy.